Loop geen een enkel risico bij de asbestsanering van oude schuren, loodsen, …

Er zijn nog steeds veel gebouwen die met dergelijke asbestvezelcementplaten uitgerust zijn. Daarom is de ontmanteling van daken of gevels van oude gebouwen een klus die u best aan professionele asbestverwijderaars overlaat:

  • Asbestverwijdering met technieken die verstuiving van asbestvezels tot een minimum herleiden
  • Gespecialiseerde uitrusting en machines om dakwerkers en de omgeving te beschermen
  • Veilig transport en verwerking van gevaarlijk asbestafval

Bij renovaties en afbraakwerken verwijderen we gebonden asbest zoals golfplaten, waarmee de dakconstructies van loodsen en schuren decennia geleden werden afgewerkt.

  • Cerdo bv beschikt over een opleiding om veilig gebonden asbest te verwijderen
  • In het geval van renovatie helpen we u om een veiligere dakbedekking te kiezen
  • Tijdens de verwijdering van gebonden asbest zijn er geen risico’s voor uw werknemers, veestapel of opgeslagen goederen

Een offerte voor jouw project aanvragen ?

Cerdo uit Torhout wordt misschien wel de aannemer, vakman of installateur die jouw project zal realiseren!